Wszystkie zamówienia są realizowane z Polski z naszego zakładu w Międzyrzecu Podlaskim.

Jeśli chodzi o produkty ilościowe tj. deska obiciowa, podłogowa, belki, po złożeniu zapytania przez klienta przygotowujemy szczegółową ofertę cenową, w której określamy termin realizacji zamówienia i formę płatności. Standardowo realizujemy zamówienia w czasie od 2 do 4 tygodni. W przypadku produktów z drewna (meble) realizujemy je na indywidualne zamówienia, dostosowując produkt do wymogów, paramentów i potrzeb klienta. Możemy wykonać meble zgodnie ze wzorem lub szkicem klienta. Realizujemy zamówienia do klientów indywidualnych jak i od hurtowników.

Warunki sprzedaży i dostawy

 1. Oferta/cena
  Ceny obejmują przygotowanie towaru do wysyłki.
 1. Potwierdzenie zamówienia
  Zakup poprzedzony jest zamówieniem potwierdzonym przez obie strony. Tylko warunki sprzedaży zawarte w zamówieniu są wiążące dla stron.
 1. Dostawa
  Termin dostawy jest terminem przybliżonym i nie stanowi ostatecznego zobowiązania. Ewentualne przesunięcie do 10 dni nie stanowi naruszenia warunków zamówienia.
 1. Transport
  Cena towarów nie obejmuje transportu. Kupujący obowiązuje się do niezwłocznego rozładowania towaru na własny koszt oraz do przygotowania przestrzeni do rozładunku.
 1. Przesyłka próbek/zdjęcia
  Próbki naturalnego drewna, które pochodzą z rozbiórki starych konstrukcji są jedynie wycinkami materiału, który charakteryzuje się nierównomierną strukturą i naturalnymi przebarwieniami. Różnice pomiędzy właściwościami próbki, a dostarczonym towarem są więc możliwe i nie stanowią podstawy do reklamacji.
 1. Wady i gwarancja
  Niezgodności ilościowe i asortymentowe muszą być zgłoszone przy rozładunku. Reklamacje jakościowe powinny być zgłoszone w terminie 7 dniu od momentu dostawy. W przypadku reklamacji nastąpi według naszego uznania dostawa towaru zastępczego, zwrot pieniędzy lub naprawa/korekta. Reklamacja nie będzie przyjęta wkażdym przypadku zadysponowania towarem przeznabywcę (przeróbka, obróbka, odsprzedaż). Stare drewno charakteryzuje się nierównomierną strukturą, pęknięciami, przebarwieniami oraz różnymi wymiarami. Te cechy nie stanowią więc podstawy do reklamacji. Stare drewno jest materiałem wrażliwym na uszkodzenia, dlatego dopuszczamy uszkodzenia do 5% dostarczonego towaru. Nie uznajemy reklamacji towaru w przypadku ponownej infekcji drewna przez szkodniki-dotyczy drewna impregnowanego termicznie.
 1. Zastrzeżenie własności
  Zastrzegamy sobie prawo własności towaru do momentu zapłaty. W przypadku opóźnienia zapłaty lub przy uzasadnionej obawie przed niewypłacalnością nabywcy, korzystając z prawa własności jesteśmy uprawnieni do niezwłocznego odbioru nieopłaconego towaru na koszt nabywcy.
  Nabywca jest zobowiązany składować towar w warunkach nie powodujących zmniejszenia jego wartości.
 1. Postanowienia końcowe
  Wszelkie spory będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.
Alldeco